Istota pierwszego telefonu

Za wynalazcę telefonu uważa się Alexandra Grahama Bella i także to właśnie on uzyskał prawa patentowe do tego wynalazku, choć w zasadzie powinien się nimi podzielić z Elishą Grayem, który skonstruował, zupełnie niezależnie, swój pierwszy model telefonu również w 1876. Jak więc widać z tej daty, historia telefonu liczy sobie dokładnie 157 lat, a sam wynalazek powstał w epoce, kiedy pojawiały się także inne rozwiązania techniczne, tak popularne dzisiaj, jak choćby silnik spalinowy i samochód. Pierwszy telefon wykorzystywał w swoim działaniu przewodnictwo elektryczne. Zbudowany był z dwóch elektromagnesów, z których pierwszy przekształcał drgania cienkiej metalowej membrany mikrofonu, powstające pod wpływem fal akustycznych, wytwarzanych przez mówiącego. Natomiast drugi elektromagnes odbierał i ponownie przekształcał na fale dźwiękowe drgania podobnej membrany, która została umieszczona w słuchawce. Jako ciekawostkę można tutaj podać, iż w pierwszych modelach telefonów mikrofon i słuchawka były od siebie oddzielone. Dość szybko, bo już w kolejnym roku opatentowano mikrofon węglowy, który zastąpił mikrofon elektromagnetyczny, natomiast zasada działania słuchawki długi czas pozostawała niezmienna. Choć pierwszą rozmowę telefoniczną przeprowadził oficjalnie Bell, to jednak historia podaje, iż Antonio Meucci skonstruował swego rodzaju linię telefoniczną, z którą ze swojego warsztatu mógł się porozumiewać z żoną w swoim domu. Nie zdołał jednak opatentować swojego wynalazku.

Cześć! Mam na imię Marian i zapraszam Was do lektury mojego bloga! Zacząłem pisać go jakiś czas temu i na prawdę bardzo dobrze mi się go prowadzi! Dlatego życzę Wam miłej lektury i dajcie znać jak Wam się podoba!