This is default featured slide 1 title

Podział telefonów komórkowych

Rynek telefonów komórkowych oferuje bardzo wiele modeli, różniących się pomiędzy sobą nie tylko budową i wyglądem, ale także funkcjami, które oferują swoim użytkownikom. Z tego względu dokonano podziału telefonów komórkowych na 5 rodzajów. Przy podziale telefonów komórkowych został uwzględniony między innymi ich wygląd. W chwili obecnej na rynku dostępne są telefony komórkowe typu typu brick. Telefony te inaczej nazywane są telefonami candybar. Telefony te to telefony jednobryłowe. Ich cechą charakterystyczną jest brak jakichkolwiek elementów ruchomych. Spośród dostępnych na rynku telefonów komórkowych telefonu jednobryłowe są najbardziej wytrzymałe na różnego rodzaju uszkodzenia. Innym rodzajem telefonów komórkowych są telefony clamshell. Telefony typu clamshell charakteryzują się posiadaniem tzw. klapki. W celu skorzystania z tego typu telefonu należy go rozłożyć, a po zakończeniu rozmowy złożyć. Telefony typu clamshell składają się z połączonych zawiasem 2 części. Telefony rozsuwane noszą często także nazwę lider. Największym producentem tego typu telefonów jest firma Nokia. Coraz większą popularność zyskują obecnie telefony komórkowe typu touschscrenn oraz telefony typu swivel. Te ostatnie telefony to telefony obrotowe. Na rynku telefonów komórkowych coraz większą popularność zdobywają także smartfony. Bez względu na typ telefonu do działania w sieci każdy z nich potrzebuje karty SIM.

O telefonach komórkowych

W latach 80-tych pojawiły się w użyciu pierwsze telefony komórkowe. Telefony komórkowe umożliwiają komunikowanie się dzięki wykorzystaniu fal radiowych. Bardzo często używane określenie „komórka” tak naprawdę oznacza obszar zasięgu, który obejmuje pojedyncza stacja przekaźnikowa. Osoby, które używają telefonów komórkowych w trakcie przemieszczania się są automatycznie przekierowywane z zasięgu jednej stacji przekaźnikowej do drugiej. Telefony komórkowe pierwszej generacji pracowały w systemie Nordic Mobile Telephone. System ten pozwalał na przesyłanie dźwięków systemem analogowym. System NMT używany był początkowo jedynie w krajach Półwyspu Skandynawskiego. System ten pracował w paśmie 450 MHz. Pasmo to miało jednak dość ograniczoną pojemność, dlatego bardzo szybko został unowocześniony tak, aby praca mogła odbywać się w paśmie 900 MHz. W chwili obecnej sygnał przesyłany przez telefony komórkowe jest sygnałem cyfrowym. Najwięcej sieci używa systemu Global System for Mobile Communications, w skrócie GSM. W chwili obecnej telefony komórkowe umożliwiają nie tylko prowadzenie rozmów telefonicznych i wysyłanie sms-ów. Większość obecnie używanych telefonów pozwala na wykorzystanie ich jako aparatu fotograficznego, wiele z nich ma również wbudowane odtwarzacze Mp 3 lub Mp 4. Są również modele, które mogą pełnić rolę dyktafonu oraz pozwalające na uzyskanie połączenia z Internetem. Dzisiejsze telefony komórkowe w niczym nie przypominają pierwszych „komórek”.

Kto wynalazł telefon

Powszechnie za wynalazcę telefonu uważany jest Alexander Graham Bell. Jednak jako pierwszy aparat telefoniczny skonstruował Antonio Santi Meucci. Swój wynalazek Meucci skonstruował do porozumiewania się z własną, ciężko chorą żoną. Był jednak zbyt biedny na opłacenie patentu. Kolejną próbę skonstruowania telefonu podjął w roku 1861 Philipe Reis. Telefon Reisa był telefonem elektrycznym, po raz pierwszy Reis zademonstrował swój wynalazek światu we Frankfurcie. Jednak dźwięki, które można było przekazać korzystając z wynalazku Reisa były bardzo zniekształcone. Tak więc palma pierwszeństwa w wynalezieniu telefonu przypadła Alexandrowi Grahamowi Bellowi, który wspólnie z Thomasem Augustem Watsonem skonstruował i opatentował poprawnie działający telefon elektromagnetyczny. Wynalazek A. G. Bella i T. A. Watsona został po raz pierwszy zademonstrowany na Wystawie Stulecia, która miała miejsce w roku 1876 w amerykańskim mieście Filadelfia. Już rok później wynalazek Bella został udoskonalony. Do udoskonalenia wynalazku Bella przyczynił się Thomas Edison, który opatentował mikrofon węglowy. Mikrofon zastąpił mikrofon elektromagnetyczny na okres przeszło 100 lat. Od chwili skonstruowania pierwszego telefonu, aparaty telefoniczne podlegały ciągłym udoskonaleniom. Dziś są praktycznie w każdym domu. Jednak popularność telefonów stacjonarnych zaczęła spadać wraz z pojawieniem się na rynku telefonów komórkowych.

Telefon a przekazywanie informacji

Szybkość przekazywanych informacji wpływa na sprawne działanie wielu instytucji, często decyduje o ludzkim życiu. Już w czasach starożytnych starano się szybko przekazywać informacje na odległość wykorzystując do tego celu sygnały świetlne. Przekazywanie informacji na odległość zrewolucjonizował jednak dopiero wiek XIX, kiedy to został wynaleziony najpierw telegraf, a później telefon. Pierwszy telefon został zbudowany w roku 1876 przez amerykańskiego fizyka Alexandra Grahama Bella. Pierwszy aparat telefoniczny składał się z mikrofonu elektromagnetycznego, który jednocześnie pełnił funkcję słuchawki. Rozmowa telefoniczna przeprowadzana z użyciem pierwszego telefonu wyglądała w taki sposób, że jedna osoba mówiła do słuchawki, a druga, która znajdowała się po drugiej stronie, przykładała do mikrofonu ucho słuchając swego rozmówcy. Utrudniało to przeprowadzanie swobodnej rozmowy. Pierwszy telefon był nie tylko nie wygodny dla użytkownika. Bardzo zła była także słyszalność. Dlatego bardzo szybko znajdujący się w słuchawce elektromagnetyczny mikrofon został zastąpiony mikrofonem węglowym. Jakość przeprowadzanych przez telefon rozmów znacznie się poprawiła dzięki użyciu metolowej membrany i umieszczonego pod membraną węglowemu proszkowi. Dzięki tej zmianie sygnał akustyczny, który docierał do mikrofonu został wzmocniony stokrotnie. Pierwszy telefon zbudowany z oddzielnego mikrofonu i słuchawki zbudował Thomas Edison.